Personvernerklæring


UNIKO AS har som mål i så stor grad som mulig å beskytte personvernet til alle våre kunder
og samarbeidspartnere.

Vår personvernerklæring beskriver hvilke personlige opplysninger vi kan samle inn, hva
opplysningene brukes til og hvordan vi sikrer opplysningene.

Personlige opplysninger

For å kunne dokumentere gjennomføring av sertifiserte kurs og registrere disse i hht myndighetskrav må vi innhente enkelte personopplysninger. Ved kurspåmelding registreres navn, adresse, telefonnummer, e-post, fakturaadresse, fødselsnummer og kurspris.

Første kursdag blir i tillegg også kursdeltakernes personnummer registrert på persondataskjema, sammen med erklæring med at de er gjort kjent med kursets innhold og øvelsesomfang. Uniko AS tilstreber og er naturlig nok svært opptatt av at våre kunder skal kunne stole på at vi oppbevarer all informasjon om en hver kursdeltaker på forsvarlig måte.

Tredjepart

UNIKO AS oppgir ingen personlige opplysninger til tredjeparter. Våre samarbeidspartnereinnen økonomi, data og regnskap mottar nødvendig og hensiktsmessig kundeinformasjon for å kunne utføre våre/sine tjenester.

UNIKO AS selger ikke personlige opplysninger eller lager markedsundersøkelser på bakgrunn av treff på våre nettsider.

Bevaring av personopplysninger

Personlige opplysninger bevares i henhold til gjeldende lovgivning så lenge det er nødvendig for de formål de er innsamlet for.

Kun UNIKO AS sine dedikerte ledere og medarbeidere har tilgang til person -og kundeopplysninger. Disse tilstrebes oppbevart og sikret på best mulig måte for at ingen informasjon skal komme på avveier. Enhver kursdeltaker har rett til innsyn i personopplysninger vi måtte ha innsamlet i forbindelse med kursgjennomføring.

Ta kontakt med oss dersom du har spørsmål til behandling av personopplysninger – eller ønsker å slette dine data hos oss.

Revidering

Personvernerklæringen kan revideres ved endring i lov/forskrifter.

Denne personvernerklæringen er gjeldende fra og med 01.06. 18

Finn og kontakt oss


Uniko AS


Elisabeth Wolff, daglig leder
Tlf: 90 65 18 84
Epost: Elisabeth.wolff@uniko.no
Adr.: Lindåsvegen 146, 5916 Isdalstø

Fedje


Morten Øien, instruktør
Roald Gullaksen, hovedinstruktør 
Tlf: 56 16 42 50
Epost: post@uniko.no
Adr.: Skotholmevegen 22, 5947 Fedje

Lindåsvegen 146, 5916 Isdalstø Tlf: 90 65 18 84 Epost: post@uniko.no